Návody na praktiká v AB 104
 
Letný semester 2016/2017
Stavebná, PEDaS

Merané úlohy    Súbor
0. Meranie objemu valčeka. (I.1)
1. Určenie momentu zotrvačnosti fyzikálneho kyvadla. (II.2)
  Analýza kmitov spriahnutých kyvadiel
2. Vyšetrovanie pružnej deformácie:
Meranie modulu pružnosti v ťahu z priehybu tyče.(II.5B)
3. Kalorimetrická metóda určovania hmotnostných tepelných kapacít tuhých látok. (I.4)
4. Vyšetrovanie stojatého vlnenia na strune. (II.4)
5. Meranie koeficientu dynamickej viskozity kvapaliny Stokesovou metódou. (I.8)