Návody na praktiká v AB 104
 
Zimný semester 2017/2018
Stavebná, PEDaS

Merané úlohy    Súbor
0. Meranie reakčného času
1. Meranie objemu valčeka. (I.1)
2. Určenie momentu zotrvačnosti fyzikálneho kyvadla. (II.2)
3. Vyšetrovanie pružnej deformácie:
Meranie modulu pružnosti v ťahu z priehybu tyče.(II.5B)
4. Kalorimetrická metóda určovania hmotnostných tepelných kapacít tuhých látok. (I.4)
5. Meranie koeficientu dynamickej viskozity kvapaliny Stokesovou metódou. (I.8)