Návody na praktiká v AB 111
 
Letný semester 2016/2017
Stavebná fakulta Odbor: Geodézia a kartografia AB105

1. Meranie na optických sústavách. (V.1)
2. Vyšetrovanie difrakcie svetla využitím lasera. (V.2)
3. Štúdium spektra výbojky optickou mriežkou. (I.7)
4. Meranie rýchlosti zvuku vo vzduchu.