Vyšetrovanie vlastností feromagnetika

Návod, Doplnok k návodu
Vzor protokolu
Teoretické otázky
Vyhodnotenie
Video návod

 


  1. Autotransformátor

  2. Ampérmeter

  3. Demonštračná 
      pomôcka

  4. Osciloskop

  5. Vodiče