Určenie hmotnostného skupenského tepla varu kvapaliny.

B. Určenie tepelnej kapacity kalorimenrta
Návod
Teória Základy termiky a termodynamiky
 


  1. Odmerný valec

  2. Sklenné banky

  3. Varič

  4. Teplomer

  5. Váha

  6. Kalorimeter