Určenie koeficientu dynamickej viskozity telieskovým viskozimetrom

Návod
Teória Mechanika kvapalín
Graf
Simulačný program
    Určovanie mernej tepelnej kapacity tuhých telies
   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   

  1. Odmerný valec

  2. Mikrometer

  3. Stopky

  4. Guličky

   Určenie hmotnostnej tepelnej kapacity tuhých látok
(4:07)