Základy s IPCoach
   

obr

   

obr

   Vyšetrovanie rýchlosti zvuku vo vzduchu
zdroj: IPCoach5_Zaklady.pdf
   Základy programovania s IPCoach
zdroj: ProgramovanieIPCoach.pdf