Autori a poďakovanie

Na príprave, tvorbe webovského portálu a interaktívneho DVD spolupracovali:
PaedDr. Peter Hockicko, PhD. (zodpovedný riešiteľ projektu KEGA) - tvorba videí, videopríkladov pre videoanalýzu na výpočtových cvičeniach, tvorba textovej časti Základov fyziky,
doc. RNDr. Jozef Kúdelčík, PhD. - tvorba videonávodov a nových návodov pre laboratórne cvičenia, simulačných programov, tvorba textovej časti Základov fyziky,
doc. Ing. Igor Jamnický, PhD. - tvorba webovského portálu a súčasne off-line verzie pre DVD.


Autori taktiež ďakujú ďalším kolegom a spolupracovníkom, ktorí spolupracovali pri príprave materiálov pre tento web alebo DVD a súhlasili s poskytnutím ich materiálov, zvlášť:
Mgr. Mirovi Němcovi, PhD. (KFEAM DF TU Zvolen) za poskytnutie videa husle,
Mgr. Petrovi Horváthovi, PhD. (FMFI UK Bratislava) za poskytnutie videa auto,
kolegom z Katedry fyziky Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerizty: RNDr. Ing. Pavlovi Virdzekovi, RNDr. Ivanovi Bellanovi, RNDr. Gabriele Tarjányiovej, PhD., RNDr. Beáte Trpišovej, PhD. , za spoluprácu pri príprave nových návodov a videonávodov pre laboratórne cvičenia.

 

Autori taktiež ďakujú študentom fakúlt PEDaS a SvF, ktorí spolupracovali pri natáčaní videlí pre videopríklady a videonávody.

 

DVD bolo odskúšané na prehliadačoch IE 6, IE 7, IE 8, IE 9, Firefox 1.5+, Opera 9.1+, Google Chrome, Safari, Maxthon, Konqueror.