Návody na praktiká v AB 105
 
Letný semester 2017/2018
Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Merané úlohy    AB105
0. Vyhodnocovanie chýb merania
Meranie a jeho neurčitosť: Reakčný čas, Objem valčeka
Meranie objemu valčeka. (I.1)
1. Určenie momentu zotrvačnosti fyzikálneho kyvadla. (II.2)
2. Vyšetrovanie pružnej deformácie:
Meranie modulu pružnosti v šmyku dynamickou metódou.(II.5B)
3. Určenie hmotnostného skupenského tepla varu kvapaliny. (I.5)
4. Vyšetrovanie stojatého vlnenia na strune. (II.4)
5. Meranie koeficientu dynamickej viskozity kvapaliny Stokesovou metódou. (I.8)