Určenie hmotnostného skupenského tepla varu kvapaliny

Určenie hmotnostného skupenského tepla varu kvapaliny: Návod

Tepelná kapacita kalorimetra: Kalorimeter

Teória Základy termiky a termodynamiky

 


  1. Odmerný valec

  2. Sklenné banky

  3. Varič

  4. Teplomer

  5. Váha

  6. Kalorimeter