Prečo študovať na katedre fyziky?

Fotonika (inžiniersky študijný program)

Fotonika je odbor na rozhraní optiky a elektroniky. Implementuje optické princípy do nových elektronických a optoelektronických zariadení. Jej základ teda tvorí svetlo, či už ako nositeľ informácie alebo ako zdroj energie.

Prečo je tu pre študenta fotonika?

Je to najmodernejší študijný program zachytávajúci trend výrazného nástupu optiky do života a technológií. Netreba zdôrazňovať, že tzv. LEDky zaplavili spoločnosť, že solárny článok sa stále viac tlačí ako alternatívny obnoviteľný zdroj energie do bežného života. To sú len tie najviditeľnejšie zariadenia na optických a fotonických princípoch. Je vážny predpoklad, že svetlo ako najrýchlejší prostriedok prenosu informácie bude čím ďalej viac vstupovať do komunikačných systémov aj na úrovni čipu.

Ako je to s komerčným uplatnením študenta fotoniky?

V Európe sa vytvorila organizácia Photonics 21 združujúca inštitúcie a firmy so zameraním v oblasti fotoniky. Existuje dnes obrovské množstvo členov tejto komunity. V stredoeurópskom priestore sa fotonika rozbieha a tento študijný program je tu unikátny. V skutočnosti je však na Slovensku a v okolitých krajinách dostatočné komerčné zázemie pripravené pre absolventa študijného programu Fotonika a má exponenciálny rastúci trend.

Čím sa fotonika zaoberá?

Fotonika má veľmi široké zameranie. Tu je asi prehľadnejšie uviesť nejaké kľúčové slová, s ktorými bude študent v rámci študijného programu pracovať:
- zdroje žiarenia (LED, laser)
- detektory žiarenia (fotodióda, solárny článok)
- prenosové cesty svetla (optické vlákno, svetlovod)
- senzory na báze svetla
- svetlo ako diagnostický nástroj v medicíne
- svetlo pre hi-tech na čipe