Preskoč na navigáciu


Konferencie

Konferencie, worshopy organizované katedrou

  • 16. medzinárodná konferencia Applied Physics of Condensed Matter, APCOM 2010, Lúčivná 16.-18. jún 2010 (člen vedeckého výboru: prof. RNDr. Peter Bury, CSc., členovia organizačného výboru: doc. Ing. Dušan Pudiš, PhD., doc. Ing. Igor Jamnický, CSc.)
  • 6th International particle Physics Masterclasses 2010, Žilinská univerzita v Žiline, 17.2.2010 (RNDr. Gabriela Tarjányiová – hlavný koordinátor, RNDr. Ivan Melo, PhD. – koordinátor účasti Slovenska, RNDr. Mikuláš Gintner,PhD., RNDr. Beáta Trpišová, PhD., RNDr. Jozef Kúdelčík, CSc., Juraj Remenec)
  • Národná súťaž pre stredné školy Cascade, http://fyzika.uniza.sk/cascade/ (RNDr. Ivan Melo, PhD., RNDr. Mikuláš Gintner, PhD.)
  • Výstava „Mikrokozmos“ v Krajskej knižnici v Žiline (9.4.-7.5.2010), spoluorganizátori: RNDr. Ivan Melo,PhD., RNDr. Mikuláš Gintner, PhD.

Členstvo v orgánoch univerzity - odborové komisie, redakčné rady, vedecké rady

 

Peter Bury
člen VR EF ŽU
člen Redakčnej rady časopisu Communications
člen Redakčnej rady ŽU
člen Odborovej komisie 5.2.12 Elektrotechnológie a materiály pri EF ŽU
Igor Jamnický
predseda AS ŽU
člen VR ŽU
člen VR EF ŽU
člen AS EF ŽU
člen Odborovej komisie 5.2.12 Elektrotechnológie a materiály
Dušan Pudiš
zástupca za Katedru fyziky vo výkonnom výbore Klubu absolventov a priateľov EF ŽU
tajomník AS EF ŽU
člen Odborovej komisie 5.2.12 Elektrotechnológie a materiály
Ivan Martinček
člen Odborovej komisie 5.2.12 Elektrotechnológie a materiály
Ladislav Vikisály
predseda Rady základných organizácii OZ PŠaV ŽU
člen disciplinárnej komisie ŽU
člen konkurzných komisií rektorátnych a priamoriadených útvarov