Preskoč na navigáciu


Prednášky

Špecializované prednášky organizované katedrou

 

Mechanizmus vzniku záznamu v LiNbO3

Prednášajúci:
doc. RNDr. Ivan Turek, CSc., KF EF ŽU
Dátum:
19. 1. 2010

Taje a záhady kvantovej fyziky

Prednášajúci:
RNDr. Martin Plesch, PhD., Universität Wien
Dátum:
25. 3. 2010

Modelovanie nelineárnej interakcie v dvojjadrových vláknach

Prednášajúci:
RNDr. Martin Koyš, Katedra experimentálnej fyziky Univerzity Komenského, Bratislava a Medzinárodné Laserové Centrum, Bratislava
Dátum:
6. 7. 2010

Vyšetrovanie top BESS modelu na ILC

Prednášajúci:
RNDr. Beáta Trpišová, PhD., KF EF ŽU
Kde/kedy:
26. 10. 2010

REGGAE - Generátor eventov podľa multičasticového fázového priestoru 9

Prednášajúci:
RNDr. Ivan Melo, PhD., KF EF ŽU
Kde/kedy:
10. 11. 2010

Vyšetrovanie hlbokých pascí na rozhraní MOS štruktúr metódami akustickej spektroskopie

Prednášajúci:
Mgr. Peter Sidor, KF EF ŽU
Kde/kedy:
23. 11. 2010

Metódy vizuálneho pozorovania meteorov

Prednášajúci:
Mgr. Ing. Jozef Drga, KF EF ŽU
Kde/Kedy:
14.12. 2010

Metódy detekcie extrasolárnych planét

Prednášajúci:
RNDr. Peter Vereš, PhD., Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského
Kde/kedy:
21.12. 2010

Pozvané alebo vyžiadané prednášky

 

Letná škola z fyziky pre študentov a doktorandov

Prednášajúci:
RNDr. Ivan Melo, PhD.
Kde/kedy:
FMFI UK Bratislava, 15. 9. 2010

Výstava „Mikrokozmos“ – 2 prednášky pre verejnosť - článok do Spravodajcu ŽU 5/2010, str. 11

Prednášajúci:
Dr. Ivan Melo, PhD., Dr. Mikuláš Gintner, PhD.
Kde/kedy:
Krajská knižnica v Žiline, 9.4. – 7. 5. 2010

17th. Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics

Prednášajúci:
doc. Ing. Dušan Pudiš, PhD.
Kde/kedy:
Liptovský Ján, september 2010