Info

Obsah

 

(X)HTML5. Pri tvorbe internetových stránok dodržujeme odporúčania pre tvorbu moderného webu. Hierarchicky štrukturovaný zdrojový kód je napísaný v norme (X)HTML5.

Vďaka oddeleniu obsahu od vzhľadu všetky texty sú prístupné i pre alternatívne prehliadače (napr. hlasové čítačky pre nevidiacich, mobilné telefóny, PDA a podobne).

CSS - štýly. Vzhľad stránok je tvorený pomocou kaskádových štýlov - CSS, čím je oddelený obsah od vzhľadu.

Text stránok je zarovnaný do mriežky a využíva sa zlatý rez pri delení textu do stĺpcov.

Stránky sú identicky zobrazované v najpoužívanejších prehliadačoch (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera, Safari). Súčasťou webu je CSS štýl pre tlač, ktorý umožňuje ekonomickú tlač bez zbytočných grafických prvkov.

JavaScript a Ajax. Pomocou nevtieravého (unobtrusive) JavaScriptu a Ajaxu sa správanie stránok približuje desktopovým aplikáciam (WEB 2.0).

Textová verzia. Web je prístupný s vypnutými obrázkami, kaskádovými štýlmi a javascriptom.

Ovládanie klávesnicou. Základná navigácia je pomocou klávesových skratiek:
 Alt+0…Katedra
 Alt+1…Pracovníci
 Alt+2…Výučba
 Alt+3…Výskum
 Alt+4…Publikácie
 Alt+5…Ostatné aktivity
 Alt+6…Fotogaléria
 Alt+7…Video
 Alt+8…Mapa servera
 Alt+9…Kontakt
 Alt+-…Info

Výber z ponuky je možný pomocou Tab a Enter, vodorovné šípky pre fotoalbum.