Preskoč na navigáciu


Pracovníci katedry

Oddelenie akustiky a materiálov

 

Vedúci oddelenia :
prof. RNDr. Peter Bury, CSc.
NB-403
Pedagogickí pracovníci :
RNDr. Ivan Bellan
NB-418
prof. RNDr. Peter Bury, CSc.
NB-403
Ing. Štefan Hardoň PhD.
NB-418
doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD.
NB-427
doc. RNDr. Jozef Kúdelčík, CSc.
NB-417

Adresár pracovníkov

Obsahuje základné údaje o pracovníkovi - tituly, telefón, e-mail, prípadne adresu osobnej stránky.

 

Kontaktná adresa

Katedra fyziky
Elektrotechnická fakulta ŽU
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika
Telefón: ++421-41-513 2301
Fax: ++421-41-513 1516