Preskoč na navigáciu


Pracovníci katedry

Oddelenie optiky a fotoniky

 

Vedúci oddelenia :
prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.
NB-402
Pedagogickí pracovníci :
RNDr. Jana Ďurišová PhD.
NB-414
Ing. Peter Gašo PhD.
NB-411
Ing. Daniel Jandura PhD.
NB-411
doc. Ing. Daniel Káčik, PhD.
NB-420
Mgr. Ivana Lettrichová PhD.
NB-410
prof. Mgr. Ivan Martinček, PhD.
NB-409
prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.
NB-402
Ing. Ľuboš Šušlík, PhD.
NB-411
Ing. Norbert Tarjányi, PhD.
NB-419

Adresár pracovníkov

Obsahuje základné údaje o pracovníkovi - tituly, telefón, e-mail, prípadne adresu osobnej stránky.

 

Kontaktná adresa

Katedra fyziky
Elektrotechnická fakulta ŽU
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika
Telefón: ++421-41-513 2301
Fax: ++421-41-513 1516