Preskoč na navigáciu


Pracovníci katedry

Oddelenie všeobecnej fyziky a elementárnych častíc

 

Vedúci oddelenia :
doc. RNDr. Ivan Melo, PhD.
NB-412
Pedagogickí pracovníci :
RNDr. Mikuláš Gintner, PhD.
NB-412
Mgr. Marián Janek, PhD.
NB-415
doc. RNDr. Ivan Melo, PhD.
NB-412
RNDr. Gabriela Tarjányiová, PhD.
NB-416

Adresár pracovníkov

Obsahuje základné údaje o pracovníkovi - tituly, telefón, e-mail, prípadne adresu osobnej stránky.

 

Kontaktná adresa

Katedra fyziky
Elektrotechnická fakulta ŽU
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika
Telefón: ++421-41-513 2301
Fax: ++421-41-513 1516