Preskoč na navigáciu


Pracovníci katedry

Vedenie katedry

 

Vedúci katedry :
prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.
NB-402
Zástupca vedúceho katedry :
prof. RNDr. Peter Bury, CSc.
NB-403
Tajomníčka katedry :
RNDr. Gabriela Tarjányiová, PhD.
NB-416
Sekretárka katedry :
Anna Chasníková
NB-404

Adresár pracovníkov

Obsahuje základné údaje o pracovníkovi - tituly, telefón, e-mail, prípadne adresu osobnej stránky.

 

Kontaktná adresa

Katedra fyziky
Elektrotechnická fakulta ŽU
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika
Telefón: ++421-41-513 2301
Fax: ++421-41-513 1516