Preskoč na navigáciu


Výskum na katedre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

 

APVV LPP 0192-06 OBJAVUJEME KRÁSY FYZIKY

Zodpovedný riešiteľ:
RNDr.Marián Kíreš, PhD. (UPJŠ Košice)
Koordinátor za ŽU:
RNDr. Ivan Melo, PhD.
Spoluriešitelia:
RNDr. Mikuláš Gintner, PhD.
RNDr. Gabriela Tarjányiová,
RNDr. Beáta Trpišová, PhD.,
RNDr. Jozef Kúdelčík, PhD.,
Juraj Remenec

APVV-LPP-0059-09 ODHALENIE TAJOV MIKROSVETA POMOCOU ANALÝZY EXPERIMENTÁLNYCH DÁT

Zodpovedný riešiteľ:
RNDr. Alexander Dirner, PhD. (UPJŠ Košice)
Zodpovedný riešiteľ za Žu:
RNDr. Ivan Melo, PhD.
Spoluriešitelia za KF:
RNDr. Mikuláš Gintner, PhD.
RNDr. Gabriela Tarjányiová,
RNDr. Beáta Trpišová, PhD.,
RNDr. Jozef Kúdelčík, PhD.,
Juraj Remenec

APVV LPP – 0195-07 ŽILINSKÁ DETSKÁ UNIVERZITA

Zodpovedný riešiteľ:
PaedDr. Peter Hockicko, PhD.
Spoluriešiteľ:
RNDr. Gabriela Tarjányiová
doc. RNDr. Ivan Turek, CSc.
doc. RNDr. Jarmila Műllerová, PhD.

APVV-LPP-0090-06 REALIZÁCIA INTERAKTÍVNEJ VÝSTAVY DEMONŠTRÁCIÍ "KRAJINA VĹN"

Zodpovedný riešiteľ:
doc. RNDr. Ivan Turek, CSc.
Spoluriešitelia:
Ing. Daniel Káčik, PhD.,
Ing. Norbert Tarjányi, PhD.,
RNDr. Gabriela Tarjányiová,
PaedDr. Peter Hockicko, PhD.
doc.Ing. Dušan Pudiš, PhD.
doc. Sofia Slabeyciusová, CSc.

APVV-0577-07 VÝSKUM A OPTIMALIZÁCIA PARAMETROV C-Si A POLY-Si MIS SLNEČNÝCH ČLÁNKOV

Zodpovedný riešiteľ:
RNDr. Emil Pinčík, PhD., FÚ SAV
Spoluriešitelia za KF:
prof. RNDr. Peter Bury, CSc.,
PaedDr. Peter Hockicko, PhD.