Preskoč na navigáciu


Výskum na katedre

Medzinárodné projekty

 

COST 299 FIDES - OPTICAL FIBRES FOR NEW CHALLENGES FACING THE INFORMATION SOCIETY

Národný delegát:
Ing. Daniel Káčik, PhD.
Spoluriešitelia:
doc. RNDr. Ivan Turek, CSc.,
doc. Mgr. Ivan Martinček, PhD.,
doc. Ing. Dušan Pudiš, PhD.,
Ing. Norbert Tarjányi, PhD.

MENTORING PARTNERSHIPS – CHILDREN’S UNIVERSITY OF ŽILINA AND CHILDREN AGE UNIVERSITY OLOMOUC

Zodpovedný riešiteľ:
PaeDr. Peter Hockicko, PhD.

PROJEKT EURÓPSKEJ FYZIKÁLNEJ SPOLOČNOSTI INTERNATIONAL PHYSICS MASTERCLASSES 2008 (http://wyp.teilchenphysik.org/mc.htm)

Hlavný riešiteľ na Slovensku:
RNDr. Ivan Melo, PhD.
Koordinátor za KF:
RNDr. Gabriela Tarjányiová
Spoluiešitelia:
RNDr. Mikuláš Gintner, PhD.,
RNDr. Beáta Trpišová, PhD.,
RNDr. Jozef Kúdelčík, PhD.