Preskoč na navigáciu


Výučba na katedre v roku 2013

Katedra fyziky zabezpečuje výučbu základov všeobecnej fyziky pre všetky fakulty univerzity a taktiež výučbu niektorých špecializovaných predmetov fyzikálneho zamerania. Katedra získala právo uskutočňovať doktorandský študijný program a zároveň uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenovanie profe­sorov v študijnom odbore Elektrotechnológie a materiály.

Elektrotechnická fakulta

 

Zabezpečované predmety v bakalárskom štúdiu
KódNázovSemesterP - V - L*Prednášajúci
31110Úvod do fyziky11 - 2 - 0Tarjányiová
31201Fyzika I23 - 2 - 1Bury, Pudiš, Káčik
31303Fyzika II33 - 2 - 1Bury, Pudiš
31307Modelovanie reálnych procesov na počítači31 - 0 - 2Jamnický, Kúdelčík
31315Vybrané state z fyziky32 - 1 - 0Pudiš
31450Základy optoelektroniky42 - 1 - 0Tarjányi
Zabezpečované predmety v inžinierskom štúdiu
KódNázovSemesterP - V - L*Prednášajúci
32109Fyzika III12 - 1 - 0Pudiš
32321Meranie v telekomunikáciách 430 - 0 - 2Káčik
32410Fyzika urýchľovačov22 - 2 - 0Melo, Gintner
Zabezpečované predmety v rámci mobility Erasmus
KódNázovSemesterP - V - L*Prednášajúci
31307Modelovanie reálnych procesov na počítači41 - 0 - 2Jamnický, Kúdelčík
31450Základy optoelektroniky42 - 1 - 0Tarjányi
31315Úvod do polovodičov43 - 1 - 1Pudiš