Preskoč na navigáciu


Výučba na katedre v roku 2013

Katedra fyziky zabezpečuje výučbu základov všeobecnej fyziky pre všetky fakulty univerzity a taktiež výučbu niektorých špecializovaných predmetov fyzikálneho zamerania. Katedra získala právo uskutočňovať doktorandský študijný program a zároveň uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenovanie profe­sorov v študijnom odbore Elektrotechnológie a materiály.

Fakulta prírodných vied

 

Zabezpečované predmety v bakalárskom štúdiu
KódNázovSemesterP - V - L*Prednášajúci
8BT151Počítačová fyzika II61 - 0 - 2Kúdelčík
Zabezpečované predmety v magisterskom štúdiu
KódNázovSemesterP - V - L*Prednášajúci
8BT235Aplikácia vlnových procesov32 - 0 - 2Bury
8BT221Štatistické metódy vo fyzike a technike22 - 1 - 0Melo
8BT248Fyzikálna akustika42 - 1 - 0Bury