IPCoach - Naklonená rovina a spriahnuté kmity
   

obr

   

obr

   Meranie na naklonenej rovine
zdroje: Navod.pdf
   Merania so spriahmutými kyvadlami
zdroje: Teoria, Postup
KmityAB.cmr, Spriahnute.cmr