Kinematika hmotného bodu - nerovnomerné pohyby
   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   Určte zrýchlenie (spomalenie) vlaku.
zdroj: vlak_brzdenie.png, vlak_rozbeh.png
   Analyzujte pohyb rakety, určte jej rýchlos, zrýchlenie tesne po odpálení. Do akej maximálnej výšky raketa vyletí?
(dĺžka meradla: 1 m, frekvencia snímok: 120 fps)
zdroj: raketa.avi, raketa_odpal.avi