Katedra fyziky zabezpečuje výučbu základov všeobecnej fyziky pre všetky fakulty univerzity a taktiež výučbu niektorých špecializovaných predmetov fyzikálneho zamerania.

Od školského roku 2016/17 katedra fyziky zabezpečuje výučbu v novom študijnom programe pre inžiniersky stupeň štúdia – fotonika.

Katedra získala právo uskutočňovať doktorandský študijný program a zároveň uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenovanie profe­sorov v študijnom odbore Elektrotechnológie a materiály.

 

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Zabezpečované predmety v bakalárskom štúdiu

Kód Názov Semester P-V-L* Prednášajúci
3B0103 Úvod do fyziky 1 2-1-0 Hockicko, Tarjányiová
3B0202 Fyzika 1 2 3-2-1 Bury, Hockicko
3B0303 Fyzika 2 3 3-2-1 Bury, Pudiš
3B0309 Modelovanie reálnych procesov na počítači 3 1-0-2 Janek
3B0414 Optika pre fotoniku 4 2-1-1 Ďurišová
3B0509 Úvod do fotoniky 5 2-1-0 Jandura
3B0608 Úvod do vláknovej optiky 6 4-2-2 Martinček

Zabezpečované predmety v inžinierskom štúdiu

Kód Názov Semester P-V-L* Prednášajúci
3I5100 Fyzika materiálov a štruktúr 1 3-2-0 Pudiš
3I5101 Fotonika 1 2-2-0 Ďurišová
3I5102 Ročníkový projekt z fotoniky I 1 0-2-0 Gašo
3I5103 Modelovanie a simulácie vo fotonike 1 2-0-2 Kúdelčík
3I5105 Metódy analýzy materiálov 1 2-0-2 Bury
3I5106 Fyzika urýchľovačov 1 2-2-0 Melo
3I4105 Fyzika urýchľovačov 1 2-2-0 Melo
3I8103 Fyzika 3 1 2-1-0 Pudiš
3I5200 Polovodiče a polovodičové štruktúry 2 2-2-0 Pudiš
3I5201 Zdroje a detektory žiarenia 2 2-1-1 Tarjányi
3I5202 Vlnovodová optika 2 2-0-2 Martinček
3I5203 Ročníkový projekt z fotoniky II 2 0-2-0 Gašo
3I5204 Optické komunikačné systémy 2 2-0-2 Káčik
3I5207 Štatistické metódy vo fyzike a technike 2 2-2-0 Melo
3I0218 Optické senzory 2 2-1-0 Káčik
3I6205 Optický dizajn 2 2-0-2 Hardoň
3I0309 Aplikovaná optika a svetelná technika 3 3-1-2 Gašo
3I0311 Fotonické materiály a technológie 3 2-1-1 Jandura
3I0312 Lasery a laserové systémy 3 2-1-1 Šušlik
3I0313 Merania vo vláknovej a integrovanej optike 3 0-0-2 Káčik
3I5300 Diplomový projekt z fotoniky I 3 0-1-1 Jandura
3I5301 Integrovaná optika a optoelektronika 3 2-2-0 Tarjányi
3I5302 Vyššie programovacie jazyky pre fotoniku 3 2-0-2 Janek
3I5304 Fyzikálna akustika 3 2-0-1 Bury
3I8305 Meranie v optických komunikáciách 3 0-0-2 Káčik
3I5400 Diplomový projekt z fotoniky II 4 0-4-4 Jandura
3I0406 Fotonika pre biomedicínu 4 4-4-0 Ďurišová
3I0400 Fotonické prvky a systémy 4 4-0-4 Goraus
3I5403 Optika blízkeho poľa 4 4-2-2 Pudiš
3I5404 Optický dizajn 4 4-0-4 Hardoň
         

Stavebná fakulta

Zabezpečované predmety v bakalárskom štúdiu

Kód Názov Semester P-V-L* Prednášajúci
41B113 Fyzika 1 2-1-1 Kúdelčík
41B117 Fyzikálny seminár 1 0-2-0 Kúdelčík
41B113 Fyzika 2 2-1-1 Kúdelčík
41B117 Fyzikálny seminár 2 0-2-0 Kúdelčík
41B203 Optika 2 2-1-1 Ďurišová
41E202 Fyzika 2 26-13-13 Tarjányi
41E211 Fyzikálny seminár 2 0-26-0 Tarjányi

Strojnícka fakulta

Zabezpečované predmety v bakalárskom štúdiu

Kód Názov Semester P-V-L* Prednášajúci
211023 Seminár z fyziky 2 0-2-0 Tarjányi
211026 Vybrané kapitoly z fyziky 3 2-1-1 Martinček, Tarjányi
212010 Vybrané kapitoly z fyziky 3 20-4-0 Káčik

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Zabezpečované predmety v bakalárskom štúdiu

Kód Názov Semester P-V-L* Prednášajúci
11P151 Fyzika 1 2-1-1 Melo
11P154 Úvod do fyziky 1 1-0-0 Melo
11P154 Úvod do fyziky 1 13-0-0 Melo
11P170 Fyzika 2 2-1-1 Martinček, Melo
11P170 Fyzika 3 52-0-0 Gintner

Zabezpečované predmety v inžinierskom štúdiu

Kód Názov Semester P-V-L* Prednášajúci
13P168 Fyzika 1 3-3-0 Hockicko

Fakulta riadenia a informatiky

Zabezpečované predmety v bakalárskom štúdiu

Kód Názov Semester P-V-L* Prednášajúci
5BF105 Základy Fyziky 1 3-1-1 Martinček

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Zabezpečované predmety v bakalárskom štúdiu

Kód Názov Semester P-V-L* Prednášajúci
9BD013 Fyzika 2 2-1-1 Janek, Tarjányiová
9BE013 Fyzika 2 18-6-0 Gintner


  P-V-L* týždenný počet hodín Prednášok – Výpočtových cvičení/seminárov – Laboratórnych cvičení