Kvapaliny a termika

Určenie koeficientu dynamickej viskozity
(3:37)


Určenie hmotnostnej tepelnej kapacity tuhých látok
(4:07)