RLC obvod a tepelná vodivosť

Štúdium RLC obvodu
(3:28)


Určenie tepelnej vodivosti
zdroj: Vodivost.pdf