Katedra fyziky Žilinskej univerzity v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26, Žilina, Slovakia


Doc. Sofia Slabeyciusová (Berezina), CSc.

  • Katedra fyziky Žilinskej univerzity
    Univerzitná 8215/1, 010 26
    Žilina, Slovakia

  • Pracovňa: NB 414, Velký Diel

  • tel: ++421 41 513 2314
  • fax: ++421 41 513 1516

  • e-mail: berezi@fyzika.uniza.sk

  • Konzultačné hodiny: streda 13:30 - 14:30

Curriculum vitae

Slovakia

Príbuzné vedecké WWW-stranky


Poslední termín skúšky z kurzu „Vybrané kapitoly z Fyziky“ sa uskutoční v skúškovom období letného semestra (koniec mája - začiatok júna)