bakalárske a Diplomové práce (русский/ENG)

Názvy a obsahy bakalárskych prác budú vypísané po vzájomnej dohode. Hlavné okruhy:

  • drobné vylepšenia častí elektroniky, určených hlavne na riadenie merania a zber dát (elektronika - aspoň minimálna znalosť)

  • drobné vylepšenia programového zabezpečenia, programy na riadenie merania a zber dát (aspoň minimálna znalosť C/C++)

  • modelovanie reálnych procesov ako sú zrážky častíc, odozva elektronických zariadení, ... (C/C++ s využitím knižníc)

  • spracovanie reálnych dát a / alebo jednoduchých metodických meraní

  • meranie hlavných charakteristík scintilátora a fotonásobiča

  • programovanie mikrokontrólera určeného na metodické merania na fotonásobiči

  • a ďalšie...

Počas bakalárskej práce kolaborácia ponúka možnosť vycestovať na letnú školu v Dubne, Rusko (link) a ku kolegom zo Spojeného Ústavu Jadrových Výskumov (SÚJV). 

Aj keď hlavný výskum v rámci kolaborácie sa realizuje v oblasti jadrovej fyziky na urýchľovači Nuklotrón (časť urýchľovacieho komplexu NICA), od záujemcu sa nevyžadujú znalosti v tejto oblasti.

 

youtube html