doc. RNDr. Jozef KÚDELČÍK,  PhD.


Jozef Kúdekčík foto


miestnosť: NB417

email: kudelcik@fyzika.uniza.sk

web: http://fyzika.uniza.sk/~kudelcik

klapka: (+421) 41/513 2310

 

 

Vedeckopedagogická charakteristika

Vyučovanie:        Fyzika (SvF) Fyzika (FBI) MSFOT (EF) CMRP (EF)

Publikačná činnosť

Fyzikálne praktiká

Multimediálne skriptá Fyzikálna olympiáda

LK REFLEX Žilina

Chlapské večery


aktualizované 17-02-2017