RNDr. Jozef Kúdelčík, PhD., Andreja Kmeťa 311/26, 010 01 Žilina

 

 

Vedecko-pedagogická charakteristika

 

 

Osobné údaje:

-         narodený 31.1. 1975 v Ružomberku

 

Štúdium:

 

1981 - 1989      Základná škola M. Kukučína – Dolný Kubín

1989 - 1993      Gymnázium P.O.H. - Dolný Kubín

 

1993 - 1998      Matematicko-fyzikálna fakulta UK v Bratislave, odbor – fyzika

                          1996 – zameranie: Fyzika plazmy

október - december 1996 študijný pobyt v Rakúsku

                                         Leopold-Franzens-Universität Innsbruck

                                         Institut für Ionnephysik

4. júna 1998      štátna skúška v študijnom odbore fyzika, špecializácia: fyzika plazmy

 

sebtember 1999     začiatok doktorandského štúdia na MFF UK v Bratislave

18. októbra 2002 minimová skúška,  vedný odbor 11-25-9 Fyzika plazmy

26. októbra 2002 rigorózna skúška, študijný odbor fyzika

30. októbra 2003 obhajoba dizertačnej práce

16. mája 2011 obhajoba habilitačnej práce

 

Pracoviská:

September 1998          VŠ učiteľ na Žilinskej univerzite

                                   Fakulta prírodných vied

                                   Katedra aplikovanej matematiky

September 2001          Katedra prírodných vied ( prestup )

August      2003           Katedra fyzikálnych vied ( premenovanie )

Jún            2005           Elektrotechnická fakulta  (prestup) -    Katedra fyziky