Návody na praktiká v AB 105
 
Zimný semester 2017/2018
Strojnícka fakulta

Merané úlohy    AB105
0. Meranie objemu valčeka.
1. Meranie koeficientu dynamickej viskozity kvapaliny Stokesovou metódou. (I.8)
2. Určenie momentu zotrvačnosti fyzikálneho kyvadla. (II.2)
Alternatívne meranie: Meranie rýchlosti zvuku vo vzduchu.
3. Vyšetrovanie stojatého vlnenia na strune. (II.4)
4. a) Kalorimetrická metóda určovania hmotnostných tepelných kapacít tuhých látok. (I.4)
b) Určenie hmotnostného skupenského tepla varu kvapaliny. (I.5)
5. Štúdium základných parametrov polovodičových materiálov – Hallov jav