Návody na praktiká v AB 105
 
Letný semester 2016/2017
Elektrotechnická fakulta
EF Odbor: Multimediálne technológie

Merané úlohy    AB105
0. Meranie objemu valčeka.
1. Určenie momentu zotrvačnosti fyzikálneho kyvadla. (II.2)
2. Vyšetrovanie pružnej deformácie:
A) Meranie modulu pružnosti v ťahu z priehybu tyče.(II.5B)
Vyšetrovanie pružnej deformácie:
B) Meranie modulu pružnosti v ťahu z predĺženia tyče. (II.5A)
3. A) Kalorimetrická metóda určovania hmotnostných tepelných kapacít tuhých látok. (I.4)
B) Určenie hmotnostného skupenského tepla varu kvapaliny. (I.5)
4. Meranie koeficientu dynamickej viskozity kvapaliny Stokesovou metódou. (I.8)
5. Vyšetrovanie stojatého vlnenia na strune. (II.4)
  Alternatívne meranie: Simulacia kmitov na PC.