Návody na praktiká v AB 107/110
 
Letný semester 2016/2017 - Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Merané úlohy    AB107/110
0. Vyhodnocovanie chýb merania
1. Určenie momentu zotrvačnosti fyzikálneho kyvadla (II.2)
2. Meranie tiažového zrýchlenia reverzným kyvadlom (II.1)
3. Vyšetrovanie pružnej deformácie:
statická metóda merania modulu pružnosti v šmyku (II.5C)
4. A) Kalorimetrická metóda určovania hmotnostných tepelných kapacít tuhých látok (I.4)
B) Určenie hmotnostného skupenského tepla varu kvapaliny (I.5)
5. Meranie koeficientu dynamickej viskozity kvapaliny Stokesovou metódou (I.8)