Aktuality na katedre

Témy bakalárskych prác na akademický rok 2023/2024

25. apríla 2023
Študent sa na požadovanú tému môže prihlásiť (alebo ho prihlási školiteľ) až po osobnej alebo e-mailovej konzultácii témy so školiteľom, ktorý tému vypísal.
Čítať ďalej >>

Katedrové semináre

Seminár: Polymérne sondy blízkeho poľa  integrované na optickom vlákne

22. mája 2023
Ing. Patrik Miček Utorok 23.05.2023 o 9:30 v BB425
Čítať ďalej >>

Seminár:  Dvojrozmerné difrakčné mriežky s  rôznou symetriou 

19. mája 2023
Bc. Daniel Mrena  Utorok 23.05.2023 o 9:00 v BB425 Diplomová práca opisuje vybudovanie plne automatizovaného pracoviska laserovej interferenčnej litografie na prípravu difrakčných mriežok s vysokou variabilitou symetrií a periód. V práci sú popísané difrakčné mriežky, ich
Čítať ďalej >>
0
+
Odpálených polovidičov
0
+
Utratených motýľov
0
+
Litrov vypareného dusíka

Svetlo pre hi-tech
na čipe

Diagnosticke nástroje
v medicíne

Senzory na báze
svetla

Štúdium v oblasti
vysokých energií

Katedrová
kávička

Pravidelné odborné
semináre

Najmodernejšie
vybavenie

Oddychová zóna

Naša adresa

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií,
Katedra fyziky
Žilinská univerzita
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

+421 41 513 2301
+421 41 513 1516
kf@feit.uniza.sk

49°12'8.26"N , 18°45'23.6"E

 

tu niečo dáme