Laboratórne cvičenia

Na týchto stránkach sú dostupné materiály k laboratórnym cvičeniam ku predmetom Základy fyziky, Fyzika, Mechanika, Elektrina a magnetizmus, Aplikovaná fyzika, Vybrané kapitoly z fyziky, Optika

Základné materiály


Letný semester – akademický rok 2023/2024

FakultaPredmetMiestnosť
Fakulta elektrotechniky a informačných technológiíMechanikaAB104 – AB105
Fakulta elektrotechniky a informačných technológiíAplikovaná fyzikaAB104 – AB105
Fakulta elektrotechniky a informačných technológiíMateriály a elektrotechnológie v elektrotechnikeAB107 – AB110
Stavebná fakultaFyzikaAB107 – AB110
Fakulta riadenia a informatikyFyzikaAB107 – AB110

Základné materiály a návody k laboratórnym úlohám môžu byť aj v priebehu semestra mierne aktualizované. Zadanie si vytlačte vždy iba to, ktoré aktuálne potrebujete. Pred stiahnutím materiálov odporúčame obnoviť stránku.

Zimný semester – akademický rok 2023/2024

FakultaPredmetMiestnosť
Fakulta elektrotechniky a informačných technológiíElektrina a magnetizmusAB104 – AB105
Fakulta elektrotechniky a informačných technológiíZáklady fyzikyAB104 – AB105
Stavebná fakultaOptikaAB104 – AB105
Strojnícka fakultaVybrané kapitoly z fyzikyAB107 – AB110
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojovFyzikaAB107 – AB110

Základné materiály a návody k laboratórnym úlohám môžu byť aj v priebehu semestra mierne aktualizované. Zadanie si vytlačte vždy iba to, ktoré aktuálne potrebujete. Pred stiahnutím materiálov odporúčame obnoviť stránku.