Spolupráca

Partneri vedecko-technickej spolupráce na Slovensku

FPV
UMB Banská Bystrica

UPJŠ Košice

Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

MFFI UK Bratislava

Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice

Letecká fakulta TUKE Košice

Medzinárodné laserové centrum Bratislava

FEI STU Bratislava
(Ústav elektroniky a fotoniky)

Fyzikálny ústav SAV Bratislava

Volkswagen Bratislava

Betamont s.r.o. Zvolen

Elektrotechnický ústav SAV

KIA Žilina

Partneri vedecko-technickej spolupráce v zahraničí

XLIM CNRS Limoges France

ISIR, Osaka University, Japonsko

CERN, Ženeva, Švajčiarsko

ITF EPF, Lausanne, Švajčiarsko

IPHT Jena, Germany

University of Mons, Belgium

University of Sydney, Austrália

UFE Praha, CZ

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, CZ

International Particle Physics Outrach Group

SÚJV, Laboratórium vysokých energií Vekslera a Baldina, Dubna, Rusko

ZCU Plzen, ČR

LUT Lublin, Poľsko

Instituto de Ceramica y Vidrio (CSIC), Madrid, Spain

Fyzikálny ústav, Slezská univerzita v Opavě, Opava, CZ

Carleton University, Ottawa, Kanada

TU Ilmenau, Nemecko

TU Wroclaw, Poľsko

Fachhochschule Vorarlberg, Dornbirn, Rakúsko

Lodz University of Technology, Poľsko

Ústav technické a experimentální fyziky, ČVUT v Prahe, Praha, CZ

ATLAS collaboration, CERN, Švajčiarsko

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Centrum polymerních systémů, třída
Tomáše Bati 5678