Kontakt na katedru

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií,
Katedra fyziky
Žilinská univerzita
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Tel:  +421 41 513 2301
Fax: +421 41 513 1516
Email: kf@feit.uniza.sk

 

Image