Katedra fyziky,
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií,
Žilinská univerzita
Univerzitná 12
010 26 Žilina

Telefonický kontakt: +421 041 513 2301
Email: kf@fel.uniza.sk