Základy fyziky

Materiály nadväzujú na učebnicu Základy fyziky, ktorá je určená hlavne pre študentov bakalárskych a inžinierskych študijných programov s jednosemestrálnym základným kurzom fyziky na Žilinskej univerzite (so zameraním hlavne na študentov fakúlt PEDaS, SvF, FŠI), ale aj pre všetkých, ktorí majú záujem o štúdium tejto vedy.

Základy fyziky
Základy fyziky

Táto stránka obsahuje jednak študijný materiál v .pdf, videopríklady spolu so súbormi .avi pre ich následnú analýzu v programe Tracker, videonávody pre laboratórne cvičenia, nové návody na laboratórne cvičenia, ďalšie podporné programy pre domácu prípravu študentov.

Teória

Videoanalýza

Pre analýzu videopríkladov je potrebné použiť program TRACKER (Video Analysis and Modeling Tools) vytvorenému vďaka projektu Open Source Physics (autor programu Douglas Brown).

Pre správne fungovanie programu je potrebné si stiahnuť program Java 1.5 a QuickTime 7. Dané inštalačné súbory je možné nájsť na DVD v adresári install. Návod na prácu s programom Tracker nájdete na stránke help. Odporúčame si pozrieť publikované príspevky, ktoré popisujú videoanalýzu v programe Tracker. Na prezeranie, spracovanie a meranie dát získaných pomocou programu IPCoch6 vám stačí verzia Lite SK/EN.

Dané súbory nie je možné kopírovať a tlačiť bez súhlasu autorov.

Príklady

Merania

Simulácie

Archívy obsahujú spustiteľné súbory (programy).

Autori a poďakovanie

Na príprave, tvorbe webovského portálu a interaktívneho DVD spolupracovali:
PaedDr. Peter Hockicko, PhD. (zodpovedný riešiteľ projektu KEGA) – tvorba videí, videopríkladov pre videoanalýzu na výpočtových cvičeniach, tvorba textovej časti Základov fyziky,
doc. RNDr. Jozef Kúdelčík, PhD. – tvorba videonávodov a nových návodov pre laboratórne cvičenia, simulačných programov, tvorba textovej časti Základov fyziky,
doc. Ing. Igor Jamnický, PhD. – tvorba webovského portálu a súčasne off-line verzie pre DVD.

Autori taktiež ďakujú ďalším kolegom a spolupracovníkom, ktorí spolupracovali pri príprave materiálov pre tento web alebo DVD a súhlasili s poskytnutím ich materiálov, zvlášť:
Mgr. Mirovi Němcovi, PhD. (KFEAM DF TU Zvolen) za poskytnutie videa husle,
Mgr. Petrovi Horváthovi, PhD. (FMFI UK Bratislava) za poskytnutie videa auto,
kolegom z Katedry fyziky Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerizty: RNDr. Ing. Pavlovi Virdzekovi, RNDr. Ivanovi Bellanovi, RNDr. Gabriele Tarjányiovej, PhD., RNDr. Beáte Trpišovej, PhD. , za spoluprácu pri príprave nových návodov a videonávodov pre laboratórne cvičenia.

Autori taktiež ďakujú študentom fakúlt PEDaS a SvF, ktorí spolupracovali pri natáčaní videlí pre videopríklady a videonávody.