Image

Deň fotoniky na Žilinskej univerzite v Žiline je verejné podujatie, určené na transfer zaujímavých informácií a skúseností formou prezentácií, seminárov, stretnutí či diskusií s odborníkmi, absolventmi, prípadne fanúšikmi vedy v oveľa širšom kontexte.

Deň fotoniky je určený pre všetkých Vás, ktorí sa chcete dozvedieť viac. Termín a miesto konania akcie bude uverejnený na tejto stránke alebo na facebooku fotoniky s dostatočným predstihom.

Ak máte záujem zúčastniť sa Dňa fotoniky, nezabudnite vyplniť registračný formulár. O inštrukciách Vás budeme spätne informovať.

Registračný formulár

Image
Image
Image