Akustika

Určte frekvenciu rázov.
video 1,
autor videa 2: M. Němec (KFEAM DF TU Zvolen),
zdroj: klavir.mp3, husle.mp3, pre analýzu použite program Audacity


Určte, akou rýchlosťou sa pohybuje auto, keď rýchlosť zvuku vo vzduchu je približne 340 m/s.
autor videa 1: M. Dobiasová,
autor videa 2: M. Němec (KFEAM DF TU Zvolen),
zdroj: auto_trubenie.mp3, doppler.mp3, pre analýzu použite program Audacity