Balistické kyvadlo

Určte rýchlosť strely pred nárazom do plechovice!
(priemer krukového začiatku plechovice: 5,2 cm, hmotnosť strely: 0,1 g, hmotnosť plechovice: 16 g, frekvencia snímok: 120 fps)
zdroj: balisticke_kyvadlo.avi


Overte vypočítanú rýchlosť stely z predchádzajúceho príkladu výpočtom na videu s 1000 fps.
(priemer krukového začiatku plechovice: 5,2 cm, frekvencia snímok: 1000 fps)
zdroj: rychlost_strely.avi