Faktor šmykového trenia a valivý pohyb

Určte faktor šmykového trenia medzi oceľou a rôznymi materiálmi a pomocou tabuliek odhadnite, o aké materiály sa jedná!
(frekvencia snímok: 30 fps)
zdroj: koeficient_trenia.avi


Porovnajte rýchlosť posuvného pohybu kolesa s rýchlosťou posuvu pásu v hornej a spodnej polohe!
(dĺžka meradla: 10 cm, frekvencia snímok: 120 fps)
zdroj: lego_robot.avi