Gravitačné pole Zeme – voľný pád

Určte hodnotu tiažového zrýchlenia Zeme!
(dĺžka meradla: 1 m)
zdroj: volny_pad.avi


Analyzujte pohyby v tiažovom poli Zeme! Kedy je možné zanedbať vplyv odporu vzduchu?
(dĺžka meradla: 1 m, frekvencia snímok: 120 fps, hmotnosti loptičiek:
m1 = 2,5 g, m2 = 24,9 g)
zdroj: volny_pad_2.avi,
30 fps volny_pad_2gulocky.avi