Kinematika a dynamika hmotného bodu – zvislý vrh nadol

Analyzujte rýchlosť daného pohybu lopty, aká sila pôsobí pri odrazoch?
(dĺžka meradla: 1 m, hmotnosť lopty: 0,610 kg, frekvencia snímok: 120 fps)
zdroj: vrh_nadol.avi


Analyzujte daný pohyb, určte veľkosť rýchlosti lopty. Aká sila pôsobí na loptu pri hodení dole?
(dĺžka meradla: 1 m, hmotnosť lopty: 0,580 kg, frekvencia snímok: 120 fps)
zdroj: vrh_nadol2.avi