Kinematika a dynamika hmotného bodu – zvislý vrh nahor

Určte hodnotu tiažového zrýchlenia Zeme! Akou rýchlosťou je lopta vyhodená a akou rýchlosťou dopadne?
(dĺžka meradla: 1 m, hmotnosť lopty: 0,580 kg, frekvencia snímok: 120 fps)
zdroj: vrh_nahor.avi


Analyzujte daný pohyb, určte veľkosť rýchlosti lopty. Aká sila pôsobí na loptu pri vyhodení?
(dĺžka meradla: 1 m, hmotnosť lopty: 0,290 kg, frekvencia snímok: 30 fps)
zdroj: vrh_nahor2.avi