Kinematika – otáčavý pohyb

Určte uhlovú rýchlosť otáčania kolesa! Určte uhlové zrýchlenie pri brzdení kolesa!
(dĺžka meradla: 1 m)
zdroj: koleso.avi


Určte periódu a frekvenciu otáčavého pohybu vrtule lietadla pri lete!
(frekvencia snímok: 1000 fps)
zdroj: vrtula.avi