Kmitavý pohyb

Popíšte rovnicami kmitavý pohyb telesa (vzťahy pre okamžitú výchylku, rýchlosť a zrýchlenie), určte uhlovú frekvenciu a fázovú konštantu kmitavého pohybu.
(dĺžka meradla: 0,5 m, hmotnosť telesa: 81 g)
zdroj: kmity_pruzina.avi


Analyzujte kmitavý pohyb (nájdite vzťahy pre okamžitú výchylku, rýchlosť a zrýchlenie, určte uhlovú frekvenciu a fázovú konštantu kmitavého pohybu).
(dĺžka meradla: 0,5 m, frekvencia snímok: 30 fps)
zdroj: tlmene_kmity.avi