Matematické a fyzikálne kyvadlo

Popíšte rovnicami pohyb matematického kyvadla (vzťahy pre uhlovú výchylku, uhlovú rýchlosť a uhlové zrýchlenie), určte uhlovú frekvenciu a fázovú konštantu kmitavého pohybu a z doby kmitu určte hodnotu tiažového zrýchlenia Zeme!
(dĺžka meradla: 1 m, dĺžka závesu: 3 m)
zdroj: matematicke_kyvadlo.avi


Popíšte rovnicami pohyb fyzikálneho kyvadla, určte vzťahy medzi uhlovou výchylkou, rýchlosťou a zrýchlením, určte uhlovú frekvenciu a dobu kmitu!
(dĺžka meradla: 0,2 m, hmotnosť kyvadla: 308 g)
zdroj: fyzikalne_kyvadlo.avi