Mechanické vlastnosti tuhých látok

Akou silou a tlakom pôsobí sekera pri údere na klát?
(dĺžka meradla: 0,3 m, hmotnosť sekery: 1,5 kg, rozmery ostrenej časti: hrúbka x šírka = 0,5 mm x 102 mm, frekvencia snímok: 120 fps)
zdroj: sekera.avi


Akou silou a tlakom pôsobí kálač pri údere na klát?
(dĺžka meradla: 0,3 m, hmotnosť kálača: 4,1 kg, rozmery dotykovej časti: hrúbka x šírka = 2,3 mm x 87 mm, frekvencia snímok: 120 fps)
zdroj: kalac.avi