Mechanika kvapalín – hydrodynamika

Aký je vzťah medzi výškou hladiny tekutiny nad dnom nádoby valcovitého tvaru a výškami otvorov v stene nádoby h1 a h2 od dna nádoby, ak tekutina striekala z obidvoch otvorov do rovnakej vzdialenosti na vodorovnú rovinu, na ktorej je nádoba položená? Dokážte!
zdroj: rychlost_vody.avi


Určte koeficient dynamickej viskozity kvapaliny v odmernom valci. Priemer olovenej guľôčky je 3,21 mm, hustota olova je 11350 kg/m3, hustota glycerínu je 1260 kg/m3.
(dĺžka meradla: 0,5 m, frekvencia snímok: 30 fps)
zdroj: viskozita.avi