Mechanika kvapalín

Odhadnite, akou rýchlosťou dopadá voda zo strechy zámku na jeho nádvorie.
(predpokladajme výšku človeka 1,7 m.)
zdroj: wawel.png
zdroj: kopernik.png


Odhadnite hustotu dreva plávajúceho vo vode.
(dĺžka meradla: 0,15 m)
zdroj: drevo.png